Uitvoer verspreid over Europa

Annell exporteert hun producten ook naar het buitenland.
Tot op heden leveren zij aan hun verkooppunten in Frankrijk, Duitsland, Nederland en Luxemburg.

In de toekomst willen ze graag in nog meer Europese landen verkooppunten kunnen beleveren.